Board of Trustees

  • Ajuntament de Barcelona

  • Ministerio de Fomento

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Fira de Barcelona

  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

  • EscolaTècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

  • The Museum of Modern Art, New York